Tradicionalna Nosnja

Nošnja je oduvijek bila važan segment u životu Crnogoraca. Od kojeg materijala je nošnja sačinjena i kakvog je kroja govorilo je puno o jednoj osobi. Korijeni našeg kulturnog nasleđa sežu u daleku prošlost. Crna Gora je vjekovima bila meta raznih osvajača i u njoj su se stapali svi ti različiti uticaji koji su bili manje ili više prihvaćeni od strane naroda u Crnoj Gori, i koji su isto tako bili adaptirani crnogorskim shvatanjima i načinu življenja. Kao rezultat toga proizašle su razne umjetničke tekovine i karakteristična obilježja za naš narod i kulturu. Pored tih kulturno istorijskih činilaca geografski uslovi su imali izuzetno jak uticaj na odabir tekstila od kojeg će se nošnja spravljati.

Crna Gora je zemlja izvanredne prirode ali isto tako i veoma različite prirode, od pristupačnog primorja do izuzteno izolovanog sjevera. Pojedina sela i danas su u Crnoj Gori jako nepristupačna i kontakt sa „civilizacijom“ je jako rijedak, a u prošlosti Crne Gore to je bilo jako izraženo. Zbog tih razloga ljudi su u domaćoj radinosti morali da kroje svoju odjeću i to od onog materijala koji im je bio dostupan. Najčešći materijal koji se koristio bile su: vuna, kostrijet, konoplja, lan i žuka, i u manjim količinama proizvodila se i upotrebljavala svila.